YUM, I’m Home -Yusuke Toda Tokyo Solo Exhibition- 9/30より